Tỳ hưu bột đá màu vượng tài xanh Y037

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 2.4kg/cặp + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công danh

Tỳ hưu bột đá màu vượng tài thư nghiệp Y018

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 22m x 39cm + Khối lượng: 6.3kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công danh

Tỳ hưu bột đá màu trấn trạch vượng tài Y299

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10m x 19cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công danh

Tỳ hưu bột đá màu vạn sự như ý Y015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 9.5m x 16cm + Khối lượng: 2.4kg/ cặp + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công

Tỳ hưu bột đá ôm bắp cải tụ tài nạp phước Y016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ôm bắp cải trên đế thủy tinh bột đá mạ vàng(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 9m x 18cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Trung Quốc Khủng BN01

+Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc -Trung Quốc(có giấy kiểm định) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 21.5cm + Khối lượng:9.5kg + Ý nghĩa: chiêu tài ,may mắn trong công danh, bảo trợ sức khỏe cho gia chủ + Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Trung Quốc DT114

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc -Trung Quốc(có giấy kiểm định) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 5.5cm x 11cm + Khối lượng:2.4kg + Ý nghĩa: chiêu tài ,may mắn trong công danh, bảo trợ sức khỏe cho gia chủ + Cách sử dụng: Trưng bày phòng

Tỳ Hưu Phong Thủy – Tỳ Hưu Đá Quý – Tỳ Hưu Chính Hiệu